Licitaciones

Expediente: 6012300307

Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras>Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato: Diseño, fabricación, suministro, puesta en marcha y programa de optimización del ciclo de vida de nuevo material móvil de gálibo estrecho de la red de Metro de Madrid

Valor estimado del contrato: 518.400.000,00 Euros

Expediente: EC23/000173

Departaments i sector públic de la Generalitat de Catalunya>Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Objeto del contrato: L’objecte del contracte és l’execució de les obres del “Projecte de rehabilitació de la planta del Ter (ETAP Ter). Fase 1” incloent-hi les etapes 1 i 2 tal i com aquestes es defineixen a la memòria i altres documents del projecte i a l’addenda al CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA PLANTA DEL TER. FASE 1”. Les obres es poden desglossar en les següents unitats: • Rehabilitació dels filtres de sorra existents • Dipòsit i estació de bombament intermedi • Equips d’ozonització i cambres de contacte • Filtres de carbó actiu en gra (CAG) • Desinfecció amb hipoclorit sòdic Aquestes obres connectaran aigües amunt amb la sortida de decantadors i aigües avall amb els dipòsits d’aigua tractada existents

Valor estimado del contrato: 123.132.547,09 Euros

Expediente: 22/059/2-sda

OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO>SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS ENTIDADES LOCALES>Comunidad de Madrid>Madrid>Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

Objeto del contrato: sistema dinámico de adquisición para el suministro de repuestos y componentes de autobús para emt

Valor estimado del contrato: 60.553.800,00 Euros

Scroll al inicio